Grafy

Níže najdete podrobné technické údaje k našim výrobkům,
několik zajímavých měření doplňků Stinger, Lens, Parabola, JRC
vyráběných jinými firmami a také grafy pro stanovení zisku antén.

Přibližný zisk antény v závislosti na velikosti úhlů pro pokles napětí o 3 dB
Pozn: pro zisky antén vyšší než 24dBi vyneste vyzařovací úhly antény (-3dB) x10 a k údaji zisk přičtěte 20dB.Příklad:
parabola 4° –> 4°x10 = 40°
zisk 12dBi –> 12dBi + 20dB = 32dBi  

REFLEKTOR

Přibližný zisk parabolické antény v závislosti na průměru reflektoru pro frekvenci 5,67 GHz (vlnová délka 5,3 cm) pozn: Pro stanovení zisku paraboly v pásmu 2,4GHz
odečtěte 7,5dB