Měření

Měření symetrizačních členů a symetrizačních smyček 2022

Měření parametrů TV antén – polygon Sulimov 57

Zisk antén byl měřen substituční metodou. Jako substituční referenční anténa byla použita širokopásmová Color Klasik, výrobce fa.Vaten, Střelice u Brna. Jedná se o tutéž anténu, jejíž zisk a vyzařovací diagram byl měřen na polygonu fy.Ramet Kunovice v prosinci 2010. Tato anténa byla použita jako referenční na začátku r. 2011 při optimalizaci parametrů antén, ktere fa. Vaten vyrábí.

Přenosová charakteristika trasy: 

Rozmítaný VF generátor => vysílací anténa[parabolicky reflektor 180 cm] => měřená[přijímací]anténa+detektor

Detektor s impedančním přizpůsobením 75/50 Ohm, trasa byla optimalizována použitím difrakčních sítí, potřebných k eliminaci odrazu od zemského povrchu. Průběh zisku v závislosti na kmitočtu vykazoval u všech měřených kusů dobrou shodu s teoretickými předpoklady.Všechny měřené antény byly opatřeny krátkým 75 Ohmovým koaxiálním kabelem.

Zjištěné  hodnoty zisku všech měřených antén se ukládaly do paměti digitálního osciloskopu pro další zpracování. Stabilita výkonu VF rozmítaného generátoru byla v průběhu měření kontrolována kalibrovaným VF miliwattmetrem HP 436A s detektorem HP 8484A.
Měřen byl též vyzařovací diagram a průběh ČSV v daném kmitočtovém rozsahu.

Měření 5GHz

Details for measurement signal loss of microstrip wire from antenna switch to SMA output

Possible solutions to solve these problems without void of warranty

Příklad potlačení nežádoucího signálu při použití NANOBOOT5
Anténa NANOBOOT5 není konstruována pro dosahování rekordních vzdáleností,
k tomu je potřeba použít parabolické reflektory. Je navržena především do míst s
hustým provozem v pásmu 5GHz, především pro zúžení příliš širokého vyzařovacího diagramu NANOSTATION5 (cca 55° horiz. polarizace, cca 80° vert. polarizace, pro -3dB, měřeno v rovině azimutu), snížení úrovně postranních laloků a potlačení
rušivých signálů, vyskytujících se zejmena v městském provozu.

Viz příklad:
 

Praktické zkušenosti ISP potvrzují podstatné zvýšení přenosové rychlosti a celkové zlepšení kvality linky. Dosažitelné vzdálenosti při zachování přenosové rychlosti lze zjednodušeně odvodit z následujícího příkladu:

NS5…3km…NS5
NS5…….6km…….NS5+NANOBOOT5(+6dB)
NS5+NANOBOOT5(+6dB)…………..12km…………..NS5+NANOBOOT5(+6dB)

Při zvýšení zisku antény o 6dB lze dosáhnout dvojnásobné vzdálenosti.

Jirous JRC-24 EXTREM horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

PROWAX 57cm vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

PROWAX 57cm horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

Rocket bez krytu, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

Rocket bez krytu, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

Porovnání zisku – vertikální polarizace

Porovnání zisku – horizontální polarizace

WaveAnt WA 26, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

WaveAnt WA 26, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

WaveAnt WA 22, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

WaveAnt WA 22, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

Andrew průměr 40cm, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

Andrew průměr 40cm, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

NANOBRIDGE 25dBi, vertikální zdroj signálu

NANOBRIDGE 25dBi, horizontální zdroj signálu

NANOBRIDGE 25dBi, vertikální zdroj signálu

NANOBRIDGE 25dBi, horizontální zdroj signálu

Porovnání zisku

Použité přístroje a zařízení:
HP-AGILENT 8620C TEKTRONIX 492 HP-AGILENT 436A HP-AGILENT 8484A NARDA, MIDWEST MICROWAVE, INMET…