Použité přístroje a zařízení:
 • HP-AGILENT 8620C
 • TEKTRONIX 492
 • HP-AGILENT 436A
 • HP-AGILENT 8484A
 • NARDA, MIDWEST MICROWAVE, INMET...

 

Details for measurement signal loss of microstrip wire from antenna switch to SMA output

 

Possible solutions to solve these problems without void of warranty:

(enlarge images after click to each image)
 


NANOBOOT5 - Examples for suppression of unwanted noise level Příklad potlačení nežádoucího signálu při použití NANOBOOT5
Antenna NANOBOOT5 is not designed for very long range communications. For long range communications you need to use parabolic reflector. It was designed to use at places with too high noise level at 5GHz, mainly to narrow too much wide radiation diagram of NANOSTATION5 (cca 55° horiz. polarisation, cca 80° vertical polarisation at -3dB, measured at azimuth 0 deg. level), lowering side lobe level and for suppression of noise signals which are mainly at metropolitan usage.

See example below:
 
anténa NANOBOOT5 není konstruována pro dosahování rekordních vzdáleností, k
tomu je potřeba použít parabolické reflektory. Je navržena především do míst
s hustým provozem v pásmu 5GHz, především pro zúžení příliš širokého vyzařovacího diagramu NANOSTATION5 (cca 55° horiz. polarizace, cca 80° vert. polarizace, pro -3dB, měřeno v rovině azimutu), snížení úrovně postranních laloků a potlačení rušivých signálů, vyskytujících se zejmena v městském provozu.

Viz příklad:
 

The ISPs confirmed substantial faster connection speed and overall better quality of the wireless communication with NANOBOOT5 usage.

Maximal range with achieve of transmission speed should be simply taken from
following example:
 
Praktické zkušenosti ISP potvrzují podstatné zvýšení přenosové rychlosti a celkové zlepšení kvality linky.

Dosažitelné vzdálenosti při zachování přenosové rychlosti lze zjednodušeně odvodit z následujícího příkladu:


NS5...3km...NS5
NS5.......6km.......NS5+NANOBOOT5(+6dB)
NS5+NANOBOOT5(+6dB)..............12km..............NS5+NANOBOOT5(+6dB)

Each 6dB of antenna gain allows two times more range. Při zvýšení zisku antény o 6dB lze dosáhnout dvojnásobné vzdálenosti.

 


Jirous JRC-24 EXTREM horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
PROWAX 57cm vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz
 

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
PROWAX 57cm horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz
 

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
Rocket bez krytu, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz
 

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
Rocket bez krytu, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz
 

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
Porovnání zisku - vertikální polarizace
 • RocketDish samotná

 • RocketDish s RADOMem

 • ProWAX 55cm

 • REFLEKTOR5G 28dBi včetně pigtailu

 
Porovnání zisku - horizontální polarizace
 • RocketDish samotná

 • RocketDish s RADOMem

 • ProWAX 55cm

 • REFLEKTOR5G 28dBi včetně pigtailu


WaveAnt WA 26, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
WaveAnt WA 26, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
WaveAnt WA 22, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
WaveAnt WA 22, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
Andrew průměr 40cm, vertikální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
Andrew průměr 40cm, horizontální polarizace, azimut, při 5,67GHz

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
NANOBRIDGE 25dBi, vertikální zdroj signálu

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
NANOBRIDGE 25dBi, horizontální zdroj signálu

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
NANOBRIDGE 25dBi, vertikální zdroj signálu

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
NANOBRIDGE 25dBi, horizontální zdroj signálu

  0
-10
-20
-30
-40
-50
 
dB
-180°180°
Porovnání zisku
 • Flíčková anténa - kalibr - 23dBi (podobný zisk má Jirous 24Extrem)

 • NanobridgeM5, udávaný zisk 25dBi (obě polarizace)

 • Oddělení polarizací NanobridgeM5 cca 25dB

Dodržujte povolený výkon

Přednostně dodáváme montážním firmám


Štourač Petr, 76821 Kvasice, Sulimov 57, IČO: 47397837, tel: 722 529 732 8:00 - 16:00 CET
Štouračová Lenka, 76821 Kvasice, Sulimov 57, IČO: 75928795, tel: 722 529 732 8:00 - 16:00 CET

Kopírování obsahu těchto stránek a následné využívání ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem majitele těchto stránek.