Měření parametrů TV antén - polygon Sulimov 57

Zisk antén byl měřen substituční metodou. Jako substituční referenční anténa byla použita širokopásmová Color Klasik, výrobce fa.Vaten,Střelice u Brna. Jedná se o tutéž anténu, jejíž zisk a vyzařovací diagram byl měřen na polygonu fy.Ramet Kunovice v prosinci 2010. Tato anténa byla použita jako referenční na začátku r.2011 při optimalizaci parametrů antén, ktere fa. Vaten vyrábí.

Přenosová charakteristika trasy: 

rozmítaný VF generátor => vysílací anténa[parabolicky reflektor 180 cm] => měřená[přijímací]anténa+detektor

Detektor s impedančním přizpůsobením 75/50 Ohm, trasa byla optimalizována použitím difrakčních sítí, potřebných k eliminaci odrazu od zemského povrchu. Průběh zisku v závislosti na kmitočtu vykazoval u všech měřených kusů dobrou shodu s teoretickými předpoklady.Všechny měřené antény byly opatřeny krátkým 75 Ohmovým koaxiálním kabelem.

Zjištěné  hodnoty zisku všech měřených antén se ukládaly do paměti digitálního osciloskopu pro další zpracování. Stabilita výkonu VF rozmítaného generátoru byla v průběhu měření kontrolována kalibrovaným VF miliwattmetrem HP 436A s detektorem HP 8484A.
Měřen byl též vyzařovací diagram a průběh ČSV v daném kmitočtovém rozsahu.

Petr Štourač
 

Dodržujte povolený výkon

Přednostně dodáváme montážním firmám


Štourač Petr, 76821 Kvasice, Sulimov 57, IČO: 47397837, tel: 722 529 732 8:00 - 16:00 CET
Štouračová Lenka, 76821 Kvasice, Sulimov 57, IČO: 75928795, tel: 722 529 732 8:00 - 16:00 CET

Kopírování obsahu těchto stránek a následné využívání ke komerčním účelům je možné pouze s písemným souhlasem majitele těchto stránek.